skip to Main Content

Kåring

Kåring

Avlsudvalget opfordre så mange som muligt til, at få kåret deres køer. Dette giver dig et overblik over dine køer, både som enkelt dyr og som helhed. Kåring giver bla mulighed for:
  • Følge udviklingen i besætningen over år, hvilke egenskaber har man fremgang/tilbage gang for.
  • Du får tal på dine dyrs stærke/svage sider og dermed endnu et værktøj til, at finde den næste avlstyr/insemineringstyr som passer på din ko/kvie.
General information om kåring:
  • Køerne bør kåres i 1. og 3. laktation.
    Ved en stærk ”type” ko/tyr kigges der også på bredde i kammen, et godt velplaceret yver, og for tyrenes vedkommen et par store testikler.
  • Kåring må ikke ske inde for +/- en måned fra kælvning.
  • Tyre skal være min 12 mdr. før de kan kåres og op til 36mdr.
  • Kåringsinspektør er Torben Andersen.
Torben Andersen køre rundt i hele landet og kårer. Torben kan kontaktes på tlf. 21770728.
Back To Top