skip to Main Content

Regler for udstilling af Murray Grey

Regler til dyrskue aldersgrupper, præmier osv.

Nedstående regler for udstilling af Murray Grey, gælder ved dyrets alder på dyrskuets første dag.

Køer
Ko med kalv må udstilles sammen, hvis kalven ikke er fyldt 8 måneder.
Goldkøer må ved udstilling, ikke være mere end maks. 18 måneder fra seneste kælvning (abort tæller ikke som kælvning)

Handyr
Tyrekalve må udstilles alene fra 6. måned. Tyre inddeles i hold efter alder:

 • Tyrekalve 6 – 18 måneder
 • Ung tyre 18-30 måneder
 • Ældre tyre 30 måneder og frem

Hundyr
Kvier må udstilles alene som enkelt dyr fra 6. måned og op til 30.  måned:

 • Kvier 6-18 måneder
 • Kvier 18-30 måneder
 • 1. kalvs køer
 • 2. kalvs og øvrige

Ting der vægtes højt i bedømmelse af Murray Grey, som en økonomisk, sund og velfungerende race:

 • Lemme kvalitet og bevægelse
 • Type

Kropslige rammer (dybde i kroppen)

Ærespræmier og rosetter
Murray Grey foreningen giver, ved dyrskuer der afholdes af Dansk Kødkvæg, en ærespræmie for hver påbegyndt 10’ende dyr (10 dyr = en ærespræmie, 11 dyr = 2 ærespræmier osv…) Det vil sige til Landsskuet, samt Agromek som afholdes hvert 2. år.
Ved dyrskuer som ikke afholdes af Dansk Kødkvæg. Giver foreningen 200 kr. til et bånd, hvis der er tilmeldt mere end 10 dyr.

Landsskuet i Herning
Til landsskuet i Herning, vil der i år indføres et par nye tiltag.
Der vil i år bliver indkøbt en vandrepokal, som vil blive givet til landsskuets bedste Murray Grey. Vandrepokalen med navnet ”Dansk Murray Grey´s vandrepokal” bliver skænket af Murray Grey foreningen i 2023. Vandrepokalen tildeles kun til den bedste Murray Grey på landsskuet i Herning.

De første ti landsskuer er det kun en vandrepokal, den kan altså ikke vindes til fast ejendom. Her efter kan man ved at vinde den tre gange i streg, vinde den til fast ejendom. Derfor kan den tidligst vindes til fast ejendom ved det 13. landsskue.
Vinder af vandrepokalen betaler selv for indgravering af navn/ det aktuelle år.

Brugerbetaling i Herning
I Herning indføres der brugerbetaling på 100 kr. pr udstillet dyr, dog maks. 300 kr. pr udstiller.

Beløbet indbetales til foreningen (Sekretæren laver en regning til den enkelte udstiller). Beløbet vil gå til at gøre det hyggeligt og flot på standen.

Penge vil gå til:

 • Kaffe
 • Øl og Sodavand
 • Rundstykker lørdag morgen
 • Evt. merchandise der kan vises på standen (kuglepinde, kopper)
Back To Top